Teràpia Neural

Al llarg de la vida ens nodrim de diferents experiències que vivim com successos que provoquen plaer o impactes que provoquen patiment.
El nostre cos disposa d’una xarxa, el sistema nerviós vegetatiu, encarregat de mantenir les funcions vitals de l’organisme, que manté interconnectades totes les cèl·lules de forma que quan un esdeveniment altera una part del cos s’irrita el sistema nerviós vegetatiu i tota la resta es veu alterada.

La teràpia neural és una tècnica que permet neutralitzar les irritacions del sistema nerviós vegetatiu que en veure’s alterat desencadena símptomes o malalties a qualsevol part del cos.
Les irritacions del nostre sistema nerviós poden sorgir entre d’altres per:
• causes físiques: intervencions quirúrgiques, malalties patides durant la infantesa o l’edat adulta, cicatrius, cremades, infeccions, fractures, contusions, etc.
• causes emocionals: impactes emocional provocats per situacions d’estres que no hem pogut resoldre com separacions, dols mal resolts, pèrdues del lloc de treball, etc.

La totalitat d’aquestes irritacions va quedant emmagatzemada a la memòria del sistema nerviós vegetatiu i quan la capacitat d’adaptació de què disposem es troba sobrepassada, i el sistema ja no pot respondre a una nova agressió, apareixen manifestacions de símptomes o de malalties a qualsevol part del cos.

El terapeuta neural té la missió, en una primera visita, d’esbrinar en quins llocs del cos hi ha una fibra nerviosa irritada responsable dels símptomes o de les malalties que està patint el pacient. Per aquest motiu el terapeuta reconstrueix amb el pacient la seva història de vida de forma exhaustiva i explora el seu cos mitjançant la palpació per percebre si el teixit està hipersensibilitzat, adolorit, o adherit.

El tractament es basa en l’aplicació d’un anestèsic local, generalment la procaïna, que s’injecta a dissolucions molt baixes entre el 0,5% i l’1%, per aprofitar la càrrega elèctrica que aplicada en microdosis a la cèl·lula permet reprogramar-la mitjançant la repolarització del teixit. Encara que es treballi mitjançant un anestèsic, mai s’aplica amb l’objectiu d’anestesiar la zona. L’objectiu és aprofitar el potencial elèctric de l’anestèsic, al voltant de 290 mil·livolts, que en entrar en contacte amb les zones d’irritació té la capacitat de repolaritzar el potencial de membrana de les cèl·lules afectades eliminant els bloquejos, reprenent l’intercanvi d’informació i reactivant els mecanismes de regulació de la xarxa nerviosa, de forma que és el mateix organisme el que desenvolupa les seves reaccions auto curatives assolin un nou ordre a través de la seva força vital.
La teràpia neural és una eina molt útil per ajudar les persones a recuperar les funcions vitals i millorar el dolor. La teràpia neural és una eina molt útil per ajudar les persones a recuperar les funcions vitals, recuperar l’homeòstasi i com a conseqüència millorar el dolor o qualsevol altre símptoma.

Share Button