Política de privacitat

Condicions d’ús:
La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte es consulti amb el metge de referència.
Política de privacitat:
L’informem que les dades que se sol·liciten al formulari de contacte en aquesta pàgina web seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Cristina Pellicer Sabadí per poder atendre la seva petició.
Els usuaris, mitjançant la navegació pel lloc web, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de la responsable del lloc web per realitzar les finalitats següents: realitzar estudis estadístics. tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de la institució, tutelar els drets dels menors davant perills potencials, com ara atacs personals, accés a continguts inadequats, o d’addicció a Internet.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el responsable del lloc web no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable del lloc web són veritables i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació dels mateixos.
En acceptar les condicions, autoritza Cristina Pellicer Sabadí a utilitzar la seva adreça de correu electrònic per enviar-li novetats o activitats .
 
El responsable del lloc web garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:
Correu electrònic: info@cristinapellicer.com
Correu postal:  Casp, 146 entresòl D | 08013 Barcelona
Share Button