Sals de Schüssler

Les Sals de Schüssler són 12 sals inorgàniques (a Alemanya hi ha autoritzades més) que tots els humans tenim al cos, i que són imprescindibles per a un normal funcionament de l’organisme. Quan aquestes són deficitàries, poden aparèixer disharmonies tant a nivell físic, com mental com emocional, depenent de en quina reaccions metabòliques intervé la sal deficitària.
Les Sals de Schüssler es preparen a partir de les sals inorgàniques triturades i diluïdes a la decimal- DH, de manera que encara queden restes orgàniques quantificables al preparats. Tot això fa que la sal de Schüssler que es pren, afavoreixi l’absorció d’aquesta mateixa sal a la dieta i els suplements, que millori la seva disponibilitat en el cos perquè pugui exercir la seva acció en les vies metabòliques en què participa i regula el seu eliminació. Són de gran ajuda per potenciar l’efecte d’altres teràpies com la nutrició, la suplementació ortomolecular o la fitoteràpia.
Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) és el metge alemany que va descobrir l’existència d’aquestes sals inorgàniques en tots els éssers vius i crear el seu propi sistema de pensament i de tractament de la malaltia.

Share Button