Flors de Bach

La teràpia floral o Flors de Bach és un sistema energètic-vibracional que utilitza un mitjà material per a ser duta a terme. S’enfoca més com una teràpia de suport emocional i mental, tot i que també té aplicacions en símptomes físics.

Edward Bach (1886-1936) va descriure 38 flors, segons els efectes que produïen a dosis tòxiques i va descriure una sèrie d’aspectes positius i negatius de cada flor. La presa de la flor diluïda i dinamitzada, amb aspectes tòxics o negatius similars als de la situació emocional que la persona vol superar, ajuden a transformar aquests aspectes en positius i així extreure la part més positiva i creativa de l’oportunitat (també anomenada crisi ) que tota problemàtica ofereix per créixer a nivell personal. Per al pacient oncològic, el tractament i suport psico-emocional és essencial en tot el seu procés i les Flors de Bach li poden ser de gran ajuda.

Si bé la bibliografia científica existent no aconsegueix demostrar l’efectivitat de les Flors de Bach, més enllà de pel mateix efecte placebo- sovint per estudis mal dissenyats per a aquest tipus de intervenció-, la pràctica clínica diària, aporta la demostració empírica de la seva utilitat i el seu benefici. Molts d’aquests estudis conclouen que cal la realització de més estudis per demostrar la seva efectivitat. Tal i com es reflecteix en l’apartat de Evidència Científica del primer document d’anàlisi de les Teràpies Alternatives del Ministeri de Sanitat del 19 de novembre de 2011: encara és molt escàs el nombre d’articles publicats de suficient qualitat que proporcionin alt grau d’evidència sobre la seva efectivitat en situacions clíniques concretes mitjançant l’aplicació de mètodes científics. No obstant això, l’absència de demostració de la seva eficàcia no ha de ser considerada sempre com a sinònim d’ineficàcia. Molts pacients refereixen cert grau de satisfacció associada a una percepció de millora dels símptomes o en el seu benestar o qualitat de vida, encara que moltes vegades no es disposa d’estudis que permetin determinar si aquesta millora és deguda a l’efecte específic causat pel tractament administrat o causa de l’efecte placebo, el qual és inherent a qualsevol acte terapèutic.

Share Button