Fitoteràpia

La fitoteràpia és l’ús de les plantes medicinals com a eina terapèutica. Es pot utilitzar per moltes vies (tòpica, oral, inhalada, rectal…), i en formes diverses (comprimits, càpsules, xarops, emplastres, cataplasmes, infusions, inhalacions, supositoris…). És una eina molt potent que no està exempta de riscos, contraindicacions i efectes secundaris.

La fitoteràpia és la mare de la farmacología actual. Alguns dels medicaments convencionals actuals surten directament de l’extracció de principis actius de plantes. Exemples de quimioteràpics obtinguts a partir de plantes: Taxol o paclitaxel del Taxus brevifolia Nutt., Vincristina de la Vincapervinca, Vinblastina de la Catharanthus rosea… altres són alteracions sintètiques de principis actius de plantes que s’han modificat al laboratori per potenciar els seus efectes terapèutics…

Les plantes medicinals contenen centenars de molècules diferents, mentre que al medicament sintètic, només es poden avaluar les interaccions de tres molècules en el millor dels casos. Aquesta composició tan elevada de molècules en les plantes medicinals és el que fa que una mateixa planta tingui múltiples accions i pugui estar indicada en situacions molt diverses i diferents.

Les plantes medicinals en actuar per vies comuns als medicaments de síntesi, poden interactuar amb ells, augmentant o disminuint els efectes terapèutics d’uns i altres i evitant o propiciant l’aparició d’efectes tòxics, efectes secundaris i col·laterals.

A nivell oncològic, les plantes medicinals s’empren tant per evitar i alleujar els efectes secundaris dels tractaments convencionals i de la pròpia malaltia, com per potenciar els seus efectes terapèutics (la cúrcuma longa potencia els efectes del Taxol, per exemple) i com a agents antitumorals complementaris.

Així com poden potenciar l’efecte de determinats tractaments, també poden disminuir el d’altres, pel que és necessari un bon consell professional per tal de poder seguir un tractament fitoteràpic segur i de qualitat.

Share Button