Aromateràpia científica

L’oli essencial és la substància que s’obté com a resultat de la destil·lació per vapor d’aigua d’una part concreta d’una planta aromàtica (fulles, flors, arrels, escorça… segons les molècules presents en cada cas i segons per a què es vulgui utilitzar l’oli essencial). És a dir, és l’essència de la planta aromàtica on estan contingudes molècules bioquímiques amb propietats concretes i amb activitat farmacològica. Un oli essencial quimiotipat conté de mitjana 75 molècules actives diferents, mentre que en el medicament sintètic, només es poden avaluar les interaccions de tres molècules en el millor dels casos. Aquesta composició tan elevada de molècules és el que fa que un mateix oli essencial tingui múltiples accions i pugui estar indicat en situacions molt diverses i diferents.

Un oli essencial és de qualitat quan té la denominació AEQT (Oli Essencial Quimiotipat), això vol dir: 100% pur, 100% biològic, 100% natural.

Les propietats d’una planta medicinal aromàtica i les del seu oli essencial tampoc són les mateixes, ja que si la planta conté una determinada molècula en molt escassa quantitat, presa com a planta (la part que estigui indicada d’ella) – ja sigui en infusió, tintura, extracte sec … – aquesta molècula no exercirà cap efecte sobre el cos. En canvi, com per obtenir el AEQT calen quilos de la part d’aquesta planta (per obtenir 1 litre de AEQT de clau calen 7 kg de aquest botó floral, per al AEQT de lavanda cal destil·lar 50 kg de sumitats florides, per el AEQT de Rosa Damascena, 4000 kg de pètals …), aquesta molècula que a la planta original està en molt escassa quantitat i no té efecte, al AEQT està ja en una quantitat suficient per poder tenir activitat en el cos. A més, com l’únic que conté el AEQT són molècules aromàtiques que es poden extreure per destil·lació per vapor d’aigua, les molècules que no puguin ser extretes per aquest mètode, no es trobaran en ell. Per exemple: l’arrel de cúrcuma longa és molt rica en curcumina (60%), un polifenol responsable de l’activitat antitumoral de la cúrcuma, però que no es troba en el seu AEQT. De la mateixa manera passa amb el cànnabis, que en la seva planta conté tetrahidrocannabinol amb acció antitumoral, analgèsica i antiemètica (contra les nàusees), però la seva AEQT no el conté, sí el seu oli vegetal.

L’al·lopatía (medicina convencional) i l’aromateràpia es poden usar segons el cas, de manera complementària, ajudant a vèncer la malaltia o millorant els símptomes i la salut amb més rapidesa.

Hi ha múltiples estudis que descriuen la composició bioquímica de la majoria d’olis essencials, estudis realitzats en el laboratori que valoren la seva seguretat i eficàcia i estudis realitzats en humans comparant la seva eficàcia en grups que reben el tractament amb olis essencials i grups que no el reben. Hi ha estudis que recolzen la seva utilitat en el tractament de l’Alzheimer, del dolor, en el tractament dels efectes secundaris de la quimioteràpia, com a tractament antitumoral i antiinflamatori, com tractaments immunomoduladors …

L’aromateràpia és una gran tècnica complementària tant per al suport i pal·liació dels efectes secundaris derivats dels tractaments oncològics convencionals rebuts (quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia, hormonoteràpia …), com per potenciar els seus efectes terapèutics, per minimitzar els símptomes de la pròpia malaltia i com a tractament antitumoral complementari.

Els AEQT són substàncies molt potents i mal usades poden arribar a ser tòxiques. Sempre s’han de seguir les indicacions del facultatiu que els ha recomanat o les que s’indiquin en el producte i no sobrepassar mai ni les dosis ni els temps d’aplicació indicats sense assessorament mèdic qualificat.

Share Button