Acupuntura tradicional xinesa

L’acupuntura és una tècnica mil·lenària que s’engloba dins de la medicina tradicional xinesa (MTX). S’hi parla de l’existència d’una energia o força vital anomenada Qi i d’un sistema de canals energètics pel qual discorre aquesta energia que és el que rep el nom de meridians energètics. Hi ha dotze  meridians principals i vuit extraordinaris, a més d’altres canals, tots ells connectats entre si que no coincideixen en absolut amb cap altre sistema d’òrgans, artèries o nervis conegut.

Es basa en el diagnòstic de l’estat energètic i de les seves alteracions segons la MTX i, a través de la inserció d’agulles d’acupuntura en determinats punts dels meridians, s’estimula la recirculació del Qi que ha quedat estancat o bloquejat en aquests punts.
Hi ha altres sistemes d’acupuntura o de punció amb agulla com podria ser l’acupuntura coreana, la japonesa, la craniopuntura de Yamamoto (YNSA), la punció seca, la mesoteràpia…,  utilitzant totes elles bases teòriques aparentment diferents tenint tots ells com a base estimular i desbloquejar l’energia estancada i potenciar la capacitat d’autocuració que tots els organismes vius tenim.

En disposar de múltiples punts d’acupuntura i actuar de manera global i a distància, és una tècnica apta per totes les alteracions de la salut i per a totes les edats, malgrat es tendeix a evitar en edats molt inicials de la vida i hi ha situacions com en estat de defenses molt baixes i de coagulació alterada en què està contraindicada.

Share Button