Motivació

L’impuls per adoptar la Medicina Integrativa és degut en part, al creixent nombre de persones que consulta facultatius en medicina complementària. Alguns professionals mèdics senten la necessitat d’aprendre més sobre les medicines complementàries ja que poden assessorar millor als seus pacients sobre quins tractaments poden ser útils i quins no. A més, alguns doctors i pacients estan insatisfets amb l’ús i els resultats de determinats fàrmacs que tracten o suprimeixen malalties específiques més que ajudar al pacient a retrobar l’estat de salut. Creuen que cal anar més enllà del problema mèdic diagnosticat i que combinant els enfocaments convencionals i els complementaris, s’ha d’ajudar a crear novament l’estat de salut que va molt més enllà de la simple absència de malaltia.

Al nostre país, al 2011 el Ministeri de Sanitat va realitzar un estudi descriptiu de totes aquestes teràpies, de la realitat d’aquell moment a l’Estat Espanyol i que pot servir de base per a una regulació futura. El document posa l’accent en el fet que aquestes tècniques se solen considerar més innòcues que les de les medicines convencionals, però que no sempre estan exemptes de risc. També posa l’accent en el fet que la manca d’evidència científica d’algunes de les teràpies no s’ha de considerar sempre com a sinònim d’ineficàcia.

Un estudi realitzat el 2008 per l’Observatori de Teràpies Naturals (sota el patrocini de les Societats COFENAC, CONAMAD i TENACAT) posa en relleu que el 95.5% de la població espanyola coneix alguna teràpia natural i que el 23.6% les ha usat alguna vegada.

Persones que coneixen alguna teràpia natural

”Persones
Share Button