La dualitat ona – partícula 

Yin_yang

La dualitat ona – partícula és un dels principis de la física quàntica. Aquest principi postulat per primera vegada per De Broglie i popularitzat per Einstein, postula que totes les partícules posseeixen propietats d’ona (energia) i de partícula (matèria).

D’acord amb la física clàssica, una partícula ocupa un lloc a l’espai i té massa, mentre que una ona s’estén per l’espai a una velocitat definida i una massa nul·la. Aquest principi postula que depenent de la velocitat a la que vagi la partícula (ja sigui fotó, electró o àtom) i depenent de l’existència d’un observador extern (que faria que s’alentís la velocitat, que la funció d’ona es col·lapsés) la partícula es manifestaria com a ona (energia) o com a partícula (matèria).

La física quàntica ens està explicant a partir d’aquest principi, que la base de les medicines tradicionals, basades totes elles en un principi energètic, és certa. El que queda reflectit i explicat en la imatge del Tao: Yin-negre (matèria) és complementària i indissociable de Yang –blanc (energia). El tot està en les parts i les parts en el tot: és el mateix que ens està explicant aquest principi. Entenent que matèria i energia són estats complementaris, indissociables i que malgrat estar en un estat, l’altre segueix existint i actuant, entenem com cultures ancestrals han pogut establir sistemes mèdics eficients i eficaços basant-se només en l’energia i perquè ara; la física, la química, la biologia i la medicina comencen a trobar l’explicació científica d’aquestes indicacions terapèutiques.

Share Button