Quins avantatges té la medicina integrativa respecte la medicina i les teràpies naturals?

La diferència principal és que les teràpies naturals com a tal poden ser exercides per qualsevol persona que es formi en elles, mentre que per fer medicina integrativa s’ha de ser metge de formació convencional a més d’estar format en algun altre sistema mèdic.

Aquesta formació al·lopàtica de base (convencional) fa que qui tracta la persona:

  • conegui perfectament els estats de salut i malaltia
  • uneixi ciència i rigor científic amb una visió completa i global de la persona
  • tingui en compte les possibles interaccions amb altres medicaments, contraindicacions i efectes secundaris
  • conegui les possibles evolucions i sigui capaç de reconduir el tractament o reorientar el diagnòstic quan els resultats no són els esperats.

Els metges integratius no desestimen cap possibilitat de tractament ja sigui quirúrgic, farmacològic, radioteràpic o el que creuen més oportú per a cada persona en cada situació concreta. És una medicina molt personalitzada que té com a filosofia de base que de medicina només n’hi ha una, la que cura i/o millora la qualitat de vida de les persones i, en conseqüència utilitza tot el ventall de tractaments que té al seu abast.

La medicina natural (la clàssica) sol deixar de banda els tractaments convencionals i opta només pels tractaments naturals.

Share Button