Centre de salut i medicina integrativa

 

Com bé deia el poeta alemany Goethe “Tracta a algú com és i seguirà sent com és. Tracta a algú com pot arribar a ser i es convertirà en el que pot arribar a ser”.

 

 

La doctora Cristina Pellicer, directora del centre, el va crear l’any 2013 amb l’objectiu de traslladar la metodologia i les pràctiques de la medicina integrativa  a persones amb diferents tipus i nivells de malaltia. En l’actualitat, a la consulta de la doctora Pellicer s’exerceix la medicina integrativa des de la base de la Psiconeuroendocrinoimmunologia clínica (PNIc).

Això vol dir que entenent la base fisiològica dels estats de salut, la interrelació de tots els sistemes corporals, com els sistemes corporals es poden veure afectats per experiències vitals, condicions de desenvolupament, estil de vida, emocions, pensaments, relacions socials, l’entorn més proper i la societat, reconstruïm el camí que ha dut a cada persona a allunyar-se dels estats de salut i emmalaltir d’una manera determinada i no d’una altra. Només entenent quins són els mecanismes pels que ha aparegut la malaltia i quins estan encara actius sostenint-la, es pot trobar la manera de canviar-los i modificar l’evolució d’aquesta en favor d’apropar el màxim possible cada persona a la salut.

La PNIc entén la salut i la malaltia des d’un punt de vista evolutiu; estudia quin és l’origen i sentit evolutiu de les diferents respostes fisiològiques que hem desenvolupat per adaptar-nos al medi hostil en què hem viscut al llarg de milions d’anys, i com aquestes respostes en el context actual, en la societat en què vivim i mal regulades, inhibides o sobre expressades ens poden fer emmalaltir pel fet d’haver perdut actualment la funció i el context pel que l’evolució les va crear. La PNIc neix de l’evidència científica generada en diferents àrees de coneixement com són l’antropologia, la fisiologia, la fisiopatologia, la bioquímica, la psicologia, la sociologia, la medicina mediambiental, la medicina evolutiva… de tot el que té a veure amb l’ésser humà directa o indirectament i que pot influir en els seus estats de salut o malaltia.

pellicer_sabadí_simbol_400px

A la nostra consulta fem un estudi personalitzat de cada cas i enfoquem els tractaments des d’aquest punt, buscant desfer el camí que ha dut cada persona a emmalaltir i generant un nou camí que s’enfoqui cap a la salut. Per a això disposem de múltiples i variades eines terapèutiques per oferir a cada persona el que millor s’adapta a la seva situació i al seu estat, sempre en coordinació amb els tractaments convencionals existents, mai excloent-los. Fem medicina integrativa, el que vol dir que integrem el millor de cada disciplina per sumar i optimitzar al màxim els recursos i els resultats que cada enfocament diagnòstic i terapèutic ens ofereix.

 

 

VISITA MÈDICA
TRACTAMENTS ENDOVENOSOS. VITAMINA C
LOCALITZEU-NOS

 

Share Button