Avís legal

  1. Dades de l’empresa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Denominació social: Cristina Pellicer Sabadí
NIF: 40533989-P
Domicili social: Casp, 146 entresol D | 08013 Barcelona
Telèfons :  93 250 45 55 |  648 79 76 79
  1. Propietat intel·lectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Cristina Pellicer Sabadí  i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de Cristina Pellicer Sabadí.    
L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Cristina Pellicer Sabadí.
Cristina Pellicer Sabadí vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.
  1. Diversos
  • Cristina Pellicer Sabadí utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Crisitina Pellicer Sabadí, el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.
  • Cristina Pellicer Sabadí podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.
  • Cristina Pellicer Sabadí es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS PACIENTS de Cristina Pellicer Sabadí sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el pacient i Cristina Pellicer Sabadí, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei.
  • Cristina Pellicer Sabadí no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
  • Cristina Pellicer Sabadí no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web accedir per part de l’usuari de la web a prestacions i serveis oferts per tercers, que no pertanyen ni es troben sota el control de Cristina Pellicer Sabadí; que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.
  • Cristina Pellicer Sabadí no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del present lloc web.
  • En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web el present lloc web.
Share Button