Quins avantatges té la medicina integrativa respecte la medicina convencional?

El principal avantatge és que contempla la persona en la seva globalitat, com un tot, tenint en compte tots els aspectes de la seva realitat, entén el funcionament de la medicina convencional, el comparteix en molts casos, però gaudeix de molts més recursos que poden donar resposta i tractament a símptomes i alteracions en els quals la medicina convencional no arriba o que quan aquesta els pot donar resposta en forma de tractament, ho fa amb medicaments o tractaments que comporten efectes secundaris, alguns dels quals poden arribar a ser molt limitadors.

 

Share Button